Żaluje Rolety Warszawa

Jesteśmy tu dla Ciebie. Zadzwoń

535 305 303

 

Jak dopasować żaluzje do okna


Dopasowanie i pomierzenie żaluzji do okna wewnątrz pomieszczeń nie jest zadaniem trudnym, aczkolwiek wymaga precyzji i dokładności. Podstawowe narzędzia do mierzenia i mocowania żaluzji wewnętrznych: poziomnica, wiertarka, miarka, ołówek, linijka i śrubokręt. Znacznie bardziej skomplikowane jest montowanie żaluzji zewnętrznych; wymaga ono i większego zestawu narzędzi, i fachowej, specjalistycznej wiedzy.

Sposoby mocowania żaluzji okiennych wewnątrz pomieszczeń

Są cztery podstawowe sposoby mocowania zwykłych żaluzji lamelowych wewnątrz pomieszczeń, co determinuje sposób ich wymierzania.

Żaluzje mogą być montowane:

  • wewnątrz wnęki okiennej,
  • na zewnątrz wnęki okiennej,
  • do ramy okna,
  • do sufitu.

Niżej omówimy zasady mierzenia żaluzji przy każdym z wymienionych sposobów montażu.

Montaż wewnątrz wnęki okiennej

Szerokość żaluzji powinna być o 4 cm mniejsza od szerokości ościeżnicy okiennej, co znaczy, że z każdej strony musi pozostawać po 2 cm, natomiast wysokość może być taka jak wysokość ościeżnicy, chociaż praktyczniejsze będzie, gdy zrobimy żaluzję o 2 cm krótszą. Żaluzję należy umocować na takiej wysokości, aby po jej całkowitym złożeniu możliwe było otwarcie okna.

Montaż na zewnątrz wnęki okiennej

W tym przypadku, w celu dobrego zacienienia, żaluzja powinna być aż o 20 cm szersza od wnęki okiennej, to znaczy musi wystawać poza jej obręb po 10 cm z każdej strony. Samo mocowanie wykonywane jest powyżej obrysu wnęki. Przed zamontowaniem żaluzji należy także upewnić się, czy po jej złożeniu możliwe będzie otwieranie okna. Ten sposób montowania żaluzji lepiej zakrywa całe okno i pozwala precyzyjniej dostosowywać stopień zaciemnienia do potrzeb użytkownika.

Montaż do ramy okna

Tutaj szerokość żaluzji powinna być większa o 3 cm od szerokości szyby, to znaczy musi wystawać poza obręb szyby po 1,5 cm z każdej strony. Żaluzję należy zamontować w taki sposób, aby nie utrudniała dostępu do klamki.

Montaż do sufitu

Tutaj, podobnie jak przy montowaniu na zewnątrz wnęki okiennej, żaluzja powinna być szersza od wnęki o 20 cm, to znaczy musi wystawać poza jej obrys po 10 cm z każdej strony, co będzie umożliwiało właściwe zaciemnianie pomieszczenia. Wysokość żaluzji powinna być nie mniejsza niż zsumowana wysokość wnęki i odległość od wnęki do sufitu, chociaż wskazane jest, aby była dłuższa o co najmniej 10 cm.

Co jeszcze warto wiedzieć o montowaniu żaluzji wewnętrznych

Pamiętajmy, że mamy różne rodzaje żaluzji wewnętrznych, a wśród nich: żaluzje lamelowe (o różnych szerokościach lameli), żaluzje poziome weneckie i żaluzje pionowe, czyli wertikale. Sposoby ich dopasowywania i montowania mogą w szczegółach różnić się od siebie. Niemniej zawsze należy pamiętać o tym, by tak je montować, aby nie utrudniały one otwierania okien.

Montowanie żaluzji okiennych zewnętrznych

Montowanie żaluzji okiennych zewnętrznych jest znacznie bardziej skomplikowane i pracochłonne niż żaluzji wewnętrznych. Wymaga ono wykonania tylu różnych pomiarów i dopasowań, że łatwo popełnić tutaj pomyłki, które mogą być finansowo dosyć kosztowne. Najlepszym wyborem tutaj jest zatrudnienie doświadczonych montażystów, którzy wykonają instalację żaluzji profesjonalnie i dodatkowo dadzą na to gwarancję. Sam montaż w stosunku, do ceny rolet nie jest zbyt kosztowny, dlatego warto ponieść jego koszty, aby nie narazić się na większe straty finansowe.